Invazivne vrste - su one vrste živih organizama koje dospevanjem u neko drugo staniste usled nedostatka prirodnih neprijatelja počinju nekontrolisano da se razmnožavaju i zauzimaju raspoložive ekološke niše.

Akaricidi - pesticidi namenjeni kontroli grinja-pauka.

Fungicidi - pesticidi namenjeni suzbijanju gljivičnih organizama.

Lutka - stadijum u razvoju insekta između larve i imaga, koji je nepotreban i ne hrani se, a tokom kojeg se odigrava veliki broj unutrašnjih promena na organizmu.