Biljne vaši na kaktusima

Biljne vaši vrlo često srecemo na različitim biljakam, pa i na kaktusima. Ovo su veoma uporne štetočine. Vaši se vrlo brzo razmnožavaaju i razvijaju, a u početnim stadijumima su dosta pokretne. Tećko se uočavaju i lako prenose na veće daljine. Obično ove štetočine primećujemo tek kada se preterano namnože po njihovim beličastim, voskastim i vlaknastim izlučevinama.
Korenova vaš živi na korenovom sistemu koji dobija beličastu prevlaku i ukoliko se ne reaguje na vreme kaktus ostaje bez korena. Kao mera zaštite koristi se zalivanje korena nekim insekticidom npr. na bazi imidaklopira.
Vunaste vaši se uspešno suzbijaju i prskanje insekticidima na bazi tiametoksam, tiakloprid i dr.

Primeniti doze i koncentracije naznačena na uputstvu proizvođača.

Više o uzgoju kaktusa možete pročitati na linku.