Biodiverzitet za bezbednost hrane i ishrane

Pri međunarodnoj organizaciji FAO već 30 godina postoji Komisija za genetičke resurse za hranu i poljopriveredu.
Genetički resursi za hranu i poljoprivredu su ne samo stvarni, već imaju veliku potencijalnu vrednost za bezbednost hrane, ishrane. Međutim, gutak biodiverziteta, a naročito genetičke raznovrsnosti se gubi u alarmantnim razmerama.
Komisija daje jedini stalni forum za vlade da razgovara i pregovara pitanja posebno od značaja za biološku raznovrsnost za hranu i poljoprivredu. Glavni ciljevi Komisije su da se osigura očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa koji se donose na hranu i poljoprivredu, kao i da obezbedi fer i pravednu raspodjelu dobiti dobijenih iz njihove upotrebe, za sadašnje i buduće generacije.

Za pdf verziju postera klinknite na link.